Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 września 2019 13:43 | wersja 81 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

W załączniku Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wisła.

Podstawa prawna: art. 65 oraz 66 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.Dz.U.2016 r., poz.1829 ze zmianami) oraz art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2016 r., poz. 250 ze zmianami)

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie