Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 października 2019 10:58 | wersja 5 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Przetarg nieograniczony na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w sezonach zimowych 2019/2020 na terenie miasta Wisły-przetarg trzeci”

Przetarg nieograniczony poniżej kwot o których mowa w art 11 ust 8 ustawy PZP.

Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

www.um.wisla.pl/SIWZ/2019zima_2019_2020_3/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie