Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 października 2019 09:26 | wersja 5 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w sezonach zimowych 2019/2020 na terenie miasta Wisły-przetarg drugi.

Przetarg nieograniczony poniżej kwot o których mowa w art 11 ust 8 ustawy PZP.

Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

www.um.wisla.pl/SIWZ/2019zima_2019_2020_2/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie