Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lipca 2019 11:15 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Przetarg nieograniczony na Wzmocnienie konstrukcji i zmiana pokrycia dachu szkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1

Przetarg nieograniczony poniżej kwot o których mowa w art 11 ust 8 ustawy PZP.

Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

www.um.wisla.pl/SIWZ/2019dach_hala/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie