Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 lipca 2019 10:54 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Przetarg nieograniczony na Rewitalizację skweru przy rondzie OAZA w ramach projektu Historia nas łączy Wisła – Jabłonków

Przetarg nieograniczony poniżej kwot o których mowa w art 11 ust 8 ustawy PZP.Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

www.um.wisla.pl/SIWZ/2019skwer_oaza/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie