Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 października 2019 10:09 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w roku 2020

Przetarg nieograniczony powyżej kwot o których mowa w art 11 ust 8 ustawy PZP.

Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

www.um.wisla.pl/SIWZ/2019odpady_2020/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie