Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 lipca 2019 12:43 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wisła do ośrodków i szkół w okresie od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych

Przetarg nieograniczony poniżej kwot o których mowa w art 11 ust 8 ustawy PZP.

Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

www.um.wisla.pl/SIWZ/2019dowoz_dzieci/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie