Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 listopada 2017 12:06 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Podstawowa kwota dotacji - rok 2017

Informacja o wysokości podstawowych kwot dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci/uczniów/wychowanków/uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, stosownie do art. 78e i 89d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U.2016.1943 z późn. zm.).

Listopad 2017

art. 78e ust. 1 ustawy o systemie oświaty
nie dotyczy

art. 89d ust. 1 ustawy o systemie oświaty
1) Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli: 8.511,98 PLN (wg stanu na dzień 30 września 2017 roku).
2) Statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach: 188 (suma 2/3 liczby wg stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz 1/3 liczby wg stanu na dzień 30 września 2017 roku).

3) Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny: 6.943,07 PLN (wg stanu na dzień 30 września 2017 roku).
4) Statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w oddziałach przedszkolnych: 105 (suma 2/3 liczby wg stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz 1/3 liczby wg stanu na dzień 30 września 2017 roku).

5) Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5: 1.338,00 PLN.

Marzec 2017

art. 78e ust. 1 ustawy o systemie oświaty
nie dotyczy

art. 89d ust. 1 ustawy o systemie oświaty
1) Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli: 8.817,13 PLN (wg stanu na dzień 28 lutego 2017 roku).
2) Statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach: 181 (wg stanu na dzień 30 września 2016 roku).

3) Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny: 8.058,34 PLN (wg stanu na dzień 28 lutego 2017 roku).
4) Statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w oddziałach przedszkolnych: 72 (wg stanu na dzień 30 września 2016 roku).

5) Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5: 1.338,00 PLN.
Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie