Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 lipca 2019 12:51 | wersja 3 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Pełnienie nadzoru ekologicznego nad częścią projektu pn. Budowa kompleksu edukacyjno-ekologicznego w Gminie Wisła dotyczącą ustanowienia użytku ekologicznego

Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach poniżej.

1.Termin składania ofert ustala się na 10 lipca 2019 roku.

2.Oferty przesyłać należy mailowo na adres: oferty@um.wisla.pl lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego (biuro podawcze, czynne do godz. 16.00 w dniu wyznaczonym jako końcowy termin na składanie ofert), w takim przypadku w oznakowanej kopercie (opisanej tytułem postępowania).


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie