Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Ulgi i zwolnienia

 1. 6 września 2019 12:32 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ulgi w podatku od środków transportowych

  Ulgi w podatku od środków transportowych

  1) obniżona stawka podatkowa dla pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi (CNG, LNG, wodór, elektryczność, itp.)

  ------
  2) Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa


  przeczytaj całość »

 2. 6 września 2019 12:31 | wersja 6 | Ten dokument ma 7 załączników 7

  Ulgi w podatku od nieruchomości

  Ulgi w podatku od nieruchomości

  1) zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną (…)

  przeczytaj całość »

 3. 6 września 2019 12:26 | wersja 9 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Ulgi w sprawie należności cywilnoprawnych

  Ulgi w sprawie należności cywilnoprawnych

  1) umarzanie, odraczanie terminu spłaty lub rozkładanie na raty pieniężnych należności cywilnoprawnych

  ------
  2) Ulgi w spłacie zobowiązań na podstawie ustawy o finansach publicznych

  przeczytaj całość »

 4. 6 września 2019 12:25 | wersja 3 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ulgi w sprawie należności publicznoprawnych

  Ulgi w sprawie należności publicznoprawnych

  1) Rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

  ------
  2) Ulgi w spłacie należności na podstawie ustawy o finansach publicznych


  przeczytaj całość »

 5. 22 maja 2019 09:45 | wersja 7 | Ten dokument ma 10 załączników 10

  Informacja roczna w sprawie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej

  Informacja roczna w sprawie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń, bądź udzielono pomocy publicznej

  Informacja rokrocznie podawana do publicznej wiadomości na podstawie art. 37 pkt. 2 lit. f i lit. g oraz art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1    Następna

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie