Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

ARCHIWUM

 1. 17 lipca 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Regulamin Rady Rodziców

  Regulamin Rady Rodziców


   

  REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W WIŚLE


  Na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. w Szkole Podstawowej nr 1 działa Rada Rodziców.


  przeczytaj całość »

 2. 17 lipca 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Wygląd zewnętrzny ucznia

  Wygląd zewnętrzny ucznia


   

  ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU SZKOŁY
  WYGLĄD ZEWNĘTRZNY UCZNIA

  Uczeń powinien dbać o swój wygląd zewnętrzny według załączonego wzoru.

  Wzorzec wyglądu ucznia

  (…)

  przeczytaj całość »

 3. 17 lipca 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Regulamin uczniowski

  Regulamin uczniowski


   

  REGULAMIN UCZNIOWSKI


  PRAWA UCZNIA

  Uczeń ma prawo:

  1. Do poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, a także zachowania dyskrecji ze (…)

  przeczytaj całość »

 4. 17 lipca 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Regulamin stołówki

  Regulamin stołówki


   

  REGULAMIN STOŁÓWKI

  1. W stołówce obowiązuje cisza, nie wolno biegać po stołówce.
  2. W kolejce po posiłek wydawany w okienku, należy ustawiać się jeden za drugim, nie wolno wchodzić bez kolejki i potrącać (…)

  przeczytaj całość »

 5. 17 lipca 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Regulamin w pracowni komputerowej

  Regulamin w pracowni komputerowej


   

  REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

  1. Wpracowni kompuretowej uczniowie mogą przebywać jedynie pod opieką nauczyciela.
  2. Każdy uczeń ma swoje stałe miejsce pracy, którego nie zmienia bez zgody (…)

  przeczytaj całość »

 6. 17 lipca 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Regulamin biblioteki szkolnej

  Regulamin biblioteki szkolnej


   

  REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

  1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły, którzy będą przestrzegać niniejszego regulaminu.
  2. Wypożyczanie jest bezpłatne.

  przeczytaj całość »

 7. 17 lipca 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Regulamin świetlicy szkolnej

  Regulamin świetlicy szkolnej


   

  REGLUAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  1. Świetlica w naszej szkole  prowadzi zajęcia od godz 7.30 - 15.30
  2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I -III , w tym w (…)

  przeczytaj całość »

 8. 17 lipca 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

  Regulamin korzystania z sali gimnastycznej


   

  REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ

  1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć Wychowania fizycznego, zajęć sportowych nadobowiązkowych, apeli i innych uroczystości (…)

  przeczytaj całość »

 9. 17 lipca 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Regulamin wewnętrzny Rady Pedagogicznej

  Regulamin wewnętrzny Rady Pedagogicznej


   

  REGULAMIN WEWNĘTRZNY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
  NR 1 IM. P. STALMACHA W WIŚLE

  §1

  Regulamin określa tryb działania Rady Pedagogicznej, a w szczególności zasady odradowania na zebraniach oraz (…)

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie