Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2019

 1. 11 czerwca 2019 13:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dzierżawę terenu na prowadzenie działalności rekreacyjnej, rozrywkowej w parku Kopczyńskiego w Wiśle

  Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dzierżawę terenu na prowadzenie działalności rekreacyjnej, rozrywkowej w parku Kopczyńskiego w Wiśle

  Zarządzenie znajduje się w załączniku poniżej.

  przeczytaj całość »

 2. 11 czerwca 2019 13:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu w zakresie załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu w zakresie załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania pism i innych dokumentów niezastrzeżonych do podpisu Burmistrza

  Zarządzenie znajduje się w załączniku poniżej.

  przeczytaj całość »

 3. 11 czerwca 2019 13:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu do zaciągania zobowiązań finansowych z tytułu umów i zleceń na realizację wydatków do kwoty 10000 zł

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu do zaciągania zobowiązań finansowych z tytułu umów i zleceń na realizację wydatków do kwoty 10000 zł

  Zarządzenie znajduje się w załączniku poniżej.

  przeczytaj całość »

 4. 11 czerwca 2019 13:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle do prowadzenia spraw związanych z potwierdzaniem okoliczności zawartych w oświadczeniach składanych w ramach rekrutacji do szkół i przedszkoli

  Zarządzenie w sprawie upoważnienia p.o. kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle do prowadzenia spraw związanych z potwierdzaniem okoliczności zawartych w oświadczeniach składanych w ramach rekrutacji do szkół i przedszkoli


  Zarządzenie znajduje się w załączniku poniżej.

  przeczytaj całość »

 5. 11 czerwca 2019 13:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miasta Wisła do reprezentowania Gminy Wisła podczas LXV Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA oraz XXXIV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej

  Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miasta Wisła do reprezentowania Gminy Wisła podczas LXV Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA oraz XXXIV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej

  Zarządzenie znajduje się w załączniku poniżej.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie