Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2015 - OGŁOSZENIA

 1. 2 września 2015 12:16 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Przetarg nieograniczony dla zadania Przebudowa ciągu dróg gminnych ulica Spacerowa oraz Na Groń w Wiśle jako uzupełnienie dróg wojewódzkich nr 941 i 942 oraz Remont nawierzchni placu przed budynkiem OSP w Wiśle Malince (RGŚ.271.19.2015)

  Przetarg nieograniczony dla zadania Przebudowa ciągu dróg gminnych ulica Spacerowa oraz Na Groń w Wiśle jako uzupełnienie dróg wojewódzkich nr 941 i 942 oraz Remont nawierzchni placu przed budynkiem OSP w Wiśle Malince (RGŚ.271.19.2015)

  Przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych.

  przeczytaj całość »

 2. 25 sierpnia 2015 14:37 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Wycinka 54 drzew

  Wycinka 54 drzew

  Burmistrz Miasta Wisła zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycinkę 54 drzew w pasie drogowym dróg gminnych i dróg powiatowych zarządzanych przez Gminę Wisła oraz przycięcia pielęgnacyjne.

  przeczytaj całość »

 3. 18 sierpnia 2015 14:16 | wersja 3 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Przetarg nieograniczony na „Opracowanie koncepcji, kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i STWiORB Wiślańskiego Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i wzdłuż istniejących ścieżek ".

  Przetarg nieograniczony na „Opracowanie koncepcji, kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i STWiORB Wiślańskiego Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i wzdłuż istniejących ścieżek ".

  Przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych.

  przeczytaj całość »

 4. 13 sierpnia 2015 10:29 | wersja 5 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Przetarg nieograniczony na zadanie: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla następujących zadań: 1) PRZEBUDOWA MURU OPOROWEGO W REJONIE OBIEKTU NR 19 W CIĄGU UL. GÓRNOŚLĄSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WISŁA 2) WYKONANIE TYMCZASOWEGO PODPARCIA OBIEKTU MOSTOWEGO NR 14 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ UL. TURYSTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WISŁA

  Przetarg nieograniczony na zadanie: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla następujących zadań: 1) PRZEBUDOWA MURU OPOROWEGO W REJONIE OBIEKTU NR 19 W CIĄGU UL. GÓRNOŚLĄSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WISŁA 2) WYKONANIE TYMCZASOWEGO PODPARCIA OBIEKTU MOSTOWEGO NR 14 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ UL. TURYSTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WISŁA

  Przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie