Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2012 - OGŁOSZENIA

 1. 18 marca 2013 | wersja 14 | Ten dokument ma 9 załączników 9

  Przetarg

  Przebudowa i modernizacja istniejących skoczni narciarskich HS10, HS20 i HS40 wraz z wieżą sędziowską w Wiśle Centrum

  Przebudowa i modernizacja istniejących skoczni narciarskich HS10, HS20 i HS40 wraz z wieżą sędziowską w Wiśle Centrum


    Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
  Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

  przeczytaj całość »

 2. 9 stycznia 2013 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa i modernizacja istniejących skoczni narciarskich HS10, HS20 i HS40 wraz z wieżą sędziowską w Wiśle Centrum”

  Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Przebudowa i modernizacja istniejących skoczni narciarskich HS10, HS20 i HS40 wraz z wieżą sędziowską w Wiśle Centrum”


    Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
  Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

  przeczytaj całość »

 3. 20 grudnia 2012 | wersja 3 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Wykonywanie usług w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych na terenie Miasta Wisły w 2013 roku

  Wykonywanie usług w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych na terenie Miasta Wisły w 2013 roku


   

  Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie

  przeczytaj całość »

 4. 20 grudnia 2012 | wersja 8 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  Zimowe utrzymanie dróg gminnych w rejonie VI i IX w sezonach zimowych 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 na terenie miasta Wisły

  Zimowe utrzymanie dróg gminnych w rejonie VI i IX w sezonach zimowych 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 na terenie miasta Wisły


    Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
  Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert zostanie zamieszczona po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o (…)

  przeczytaj całość »

 5. 14 grudnia 2012 | wersja 8 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Przetarg

  Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn.: „Wiedza naszą drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn.: „Wiedza naszą drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


   
  Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
  Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

  przeczytaj całość »

 6. 11 grudnia 2012 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych, budynków, jednostek organizacyjnych Gminy Wisła"

  Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych, budynków, jednostek organizacyjnych Gminy Wisła"


    Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
  Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

  przeczytaj całość »

 7. 3 grudnia 2012 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  Zakup żużla wraz z transportem

  Zakup żużla wraz z transportem


   

  Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie