Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2010 - OGŁOSZENIA

 1. 30 grudnia 2010 | wersja 5 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe na opracowanie, skład komputerowy oraz wydruk i dostarczenie do siedziby zamawiającego albumu promocyjnego miasta Wisły w ramach projektu "Pejzaże polsko - słowackie..."

  Zapytanie ofertowe na opracowanie, skład komputerowy oraz wydruk i dostarczenie do siedziby zamawiającego albumu promocyjnego miasta Wisły w ramach projektu "Pejzaże polsko - słowackie..."


    Zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Urząd Miejski w Wiśle zaprasza zainteresowanych wykonawców do złożenia oferty na opracowanie, skład komputerowy oraz wydruk i dostarczenie do siedziby zamawiającego albumu promocyjnego (…)

  przeczytaj całość »

 2. 1 grudnia 2010 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Ubezpieczenie majątku oraz ryzyk związanych z działalnością Gminy WISŁA wraz z jednost-kami organizacyjnymi i instytucjami kultury

  Ubezpieczenie majątku oraz ryzyk związanych z działalnością Gminy WISŁA wraz z jednost-kami organizacyjnymi i instytucjami kultury


    Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
  Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

  przeczytaj całość »

 3. 23 listopada 2010 | wersja 3 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe na dostawę barier drogowych

  Zapytanie ofertowe na dostawę barier drogowych


   

  Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  (podstawa prawna : art.4 pkt.8 powoałnej wyżej ustawy.

  Szczegółowe informacje dotyczace zamówienia znajdują się w załączniku do niniejszego (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie