Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 kwietnia 2019 14:03 | wersja 20 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja ogólna - dane kontaktowe, rachunki bankowe, fakturowanie

1) dane kontaktowe
2) informacje o rachunkach bankowych i zasadach wystawiania faktur

Urząd Miejski w Wiśle
Plac Bogumiła Hoffa 3

tel. +48 33 8552425
fax +48 33 8552995
email: um@wisla.pl
ePUAP: 2094sksbuu/skrytka

Numery telefonów zewnętrznych:

33 855-24-25

-

Sekretariat Burmistrza Miasta

33 855-21-13

-

Skarbnik Miasta

33 855-26-60

-

Biuro Rady Miasta

33 857-88-49

-

Referat Organizacyjny

33 855-27-25

-

Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

33 855-22-15

-

Referat Gospodarki Komunalnej

33 855-32-97

-

Referat Gospodarki Komunalnej (drogi)

33 857-88-50

-

Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

33 851-38-86

-

Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska (odpady komunalne)

33 857-88-48

-

Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu

33 855-35-95

-

Urząd Stanu Cywilnego

33 855-24-29

-

Referat Finansowy
(podatki)

33 855-35-53

-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

33 855-25-21

-

Straż Miejska

33 855-26-91

-

Biblioteka Miejska

33 855-20-78 lub
33 855-29-44

-

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

33 855-34-47
33 855-29-67 (FAX)

-

Wiślańskie Centrum Kultury

Godziny pracy Urzędu :

Poniedziałek 7:00 - 15:00
Wtorek 7:00 - 16:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 7:00 - 16:00
Piątek 7:00 - 13:00


Godziny otwarcia kasy Urzędu:

Poniedziałek
7:00 - 14:00
Wtorek 7:00 - 15:00
Środa 7:00 - 14:00
Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 12:00

Ogólnodostępne rachunki bankowe:

1) podatki i opłaty lokalne - podatnicy mają przyznane indywidualne numery rachunków bankowych,
2) (INGBPLPW) PL 50 1050 0099 6887 5555 0000 5555 - opłata skarbowa (nie dotyczy tzw. informacji adresowej!),
3) (INGBPLPW) PL 21 1050 0099 6887 5656 0000 5656 - opłata miejscowa,
4) (INGBPLPW) PL 02 1050 1403 1000 0022 9912 9011 - pozostałe dochody, w tym tzw. informacja adresowa

Wystawianie faktur i rachunków:

1) W związku z tzw. ustawą centralizującą VAT w gminach* prosimy o uwzględnienie nowych zasad wystawiania faktur poprzez zastosowanie dwóch pól, tj. „Nabywca” i „Odbiorca”:

Nabywca:

Gmina Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
NIP: 548-24-05-659

Odbiorca:

Urząd Miejski w Wiśle
Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła

Analogicznie, w przypadku wystawiania faktur na jednostki budżetowe, nabywca pozostaje Gmina Wisła, a jako odbiorcę wskazuje się jednostkę budżetową.

* ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016r., poz.1454)


2) W związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej, która obejmuje również osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą (…), niezatrudniające pracowników lub niezawierające umów ze zleceniobiorcami*, prosimy o uwzględnienie nowych zasad wystawiania faktur poprzez zapisywanie w treści faktury:
1) okresu czasu (np. liczby godzin), w którym realizowana była usługa,
2) zapisu „przedsiębiorca: art. 1 pkt 1b lit. a ustawy o minimalnym wynagrodzeniu”.
Zmiana ta wymagana jest przepisami art. 8c ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity: 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.).

* ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r., poz.1265)

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie