Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 maja 2019 09:58 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja ogólna


Nazwa placówki: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Wiśle
Dyrektor: Barbara Stefańska
Adres:
ul. Kopydło 74, 43-460 Wisła
Nr telefonu, adres e-mail:
033 855-27-09, 725996425, sp4wisla@o2.pl

Obsługa administracyjno-organizacyjna oraz finansowo-księgowa: Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół realizujący zadania centrum usług wspólnych [repozytorium dokumentów placówki obsługiwanej, w tym sprawozdania finansowe]

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie