Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 lutego 2016 11:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja ogólna

Podatek to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez organy publicznoprawne bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego.
Opłata
zaś związana jest ze świadczeniem wzajemnym.

Podatki i opłaty lokalne to grupa należności stanowiących dochody własne miasta. Rada miasta ma prawo do ustalania ich wysokości, kierując się stawkami maksymalnymi zawartymi w ustawie oraz interesem gminy i jej mieszkańców.

Podatkami i opłatami lokalnymi obowiązującymi na terenie Wisły na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych są:

1) podatek od nieruchomości,
2) podatek od środków transportowych,
3) opłata targowa,
4) opłata miejscowa.

Ponadto na podstawie innych przepisów pobierane są również m.in.:

1) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) opłata skarbowa,
3) opłata adiacencka,
4) opłata planistyczna,
5) opłaty za wykonane czynności geodezyjne (rozgraniczenie nieruchomości).


Szczegółowe informacje dotyczące m.in. stawek podatków i opłat są opublikowane zakładkach wg kryterium roku ich obowiązywania.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie