Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 września 2019 12:26 | wersja 9 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Ulgi w sprawie należności cywilnoprawnych

1) umarzanie, odraczanie terminu spłaty lub rozkładanie na raty pieniężnych należności cywilnoprawnych

------
2) Ulgi w spłacie zobowiązań na podstawie ustawy o finansach publicznych

Podstawą udzielenia ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych jest stosowna uchwała Rady Miasta Wisła:

1) obowiązująca od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2020 roku
Uchwała Nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w brzmieniu znowelizowanym Uchwałą Nr XXXI/415/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 29 czerwca 2017 r.

2) obowiązująca do 30 czerwca 2014 roku
Uchwała Nr LI/635/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wisła lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) przewiduje również zawarcie ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej (art. 54a ustawy).

Pliki do pobrania

  • LI/635/2010 2010_ulgi_cywilnoprawne.pdf 203 kB

    LI/635/2010

  • Uchwała Nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 6 października 2014 r. pod pozycją 5041 2014_ulgi_cywilnoprawne.pdf 3 MB

    Uchwała Nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 6 października 2014 r. pod pozycją 5041

  • Uchwała Nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 6 października 2014 r. pod pozycją 5041)
oraz Uchwała nr XXXI/415/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 11 lipca 2017 r. pod pozycją 4263) 2017_ulgi_cywilnoprawne.pdf 3 MB

    Uchwała Nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 6 października 2014 r. pod pozycją 5041) oraz Uchwała nr XXXI/415/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 11 lipca 2017 r. pod pozycją 4263)

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie