Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 lipca 2010 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III. Działanie 1: budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej


 


Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym: www.um.wisla.pl/SIWZ/kanalizacja_rozbudowa/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie