Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 kwietnia 2015 14:02 | wersja 5 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Przeprowadzenie szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu w ramach projektu pn. „Wiślański eInclusion – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wisła”logotyp.JPG


Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych wprowadzonego w życie zarządzeniem Burmistrza Miasta Wisły.

Przedmiot zamówienia
PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z PODSTAWOWEJ OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU W RAMACH PROJEKTU PN „WIŚLAŃSKI EINCLUSION – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE WISŁA” (RGŚ.042.11.3.2014.PJ)

Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis dostępny do czasu składania ofert pod adresem internetowym www.um.wisla.pl/ZAPYTANIA/poig_szkolenia/

Termin realizacji zamówienia
zgodnie z ofertą, ale nie później niż do 30 maja 2014 roku

Termin składania ofert
do dnia 31 marca 2014 roku godz. 10.00 (data wpływu do siedziby Zamawiającego)

Kontakt z Zamawiającym
Szczegółowych informacji udzielają: Paulina Jarosz (tel. 33/857-88-50), Magdalena Majorczyk (tel. 660416242)
Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie