Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Działy

 1. 15 lutego 2018 15:39 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przemoc w rodzinie

  Przemoc w rodzinie

  - „Niebieska linia” - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, telefon 801 12 00 02 – działa od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 22:00

  W niedziele i święta w godz. 8:00- 16:00; w środy w godz.18:00 – 22 dyżurują prawnicy (…)

  przeczytaj całość »

 2. 20 lipca 2017 10:06 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Świadczenia wychowawcze

  Świadczenia wychowawcze

  Świadczenia wychowawcze art. 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U z 2016 poz. 1650, z późn. zm)

  przeczytaj całość »

 3. 20 lipca 2017 10:00 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Stypendia socjalne dla uczniów

  Stypendia socjalne dla uczniów

  Stypendia socjalne dla uczniów art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2006r. poz 1943)
  Zasiłek szkolny art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz. U. z 2006r. poz 1943)

  Regulamin
  (…)

  przeczytaj całość »

 4. 3 grudnia 2015 08:12 | wersja 3 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Karta Dużej Rodziny

  Karta Dużej Rodziny

  - wzór graficzny informujący o stosowaniu zniżek i ulg w oparciu o posiadaną Kartę Dużej Rodziny

  - ustawa o karcie dużej rodziny z dnia 5 grudnia 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz.1863)

  - wykaz jednostek realizujących wsparcie w oparciu o (…)

  przeczytaj całość »

 5. 9 kwietnia 2015 23:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Świadczenia rodzinne

  Świadczenia rodzinne

  - zasiłki rodzinne art.4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

  - dodatek z tytułu urodzenia dziecka art. 9

  - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

  - dodatek z (…)

  przeczytaj całość »

 6. 9 kwietnia 2015 23:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Fundusz alimentacyjny

  Fundusz alimentacyjny

  -świadczenia funduszu alimentacyjnego realizowane są w przypadkach nie wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego rodzica dziecka (ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów


  przeczytaj całość »

 7. 9 kwietnia 2015 23:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Dodatki mieszkaniowe

  Dodatki mieszkaniowe

  - dodatki mieszkaniowe – ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 poz. 966)

  -dodatki energetyczne – ustawa z dnia 10kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz.1059)


  przeczytaj całość »

 8. 9 kwietnia 2015 23:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Piecza zastępcza

  Piecza zastępcza

  - realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2013r. poz.135)

  - Asystent rodziny

  przeczytaj całość »

 9. 9 kwietnia 2015 23:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Zespół d/s. Pomocy Rodzinie

  Zespół d/s. Pomocy Rodzinie

  - pomoc psychologiczna

  - pomoc prawna

  -pomoc terapeutyczna

  Spotkania grupy samopomocowej osób niepełnosprawnych - poniedziałki od godz.9.00, wyjścia na basen, spotkania integracyjne,

  Środy od godz. 9 -12 zajęcia warsztatowe - (…)

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1    Następna

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie