Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2017 - OGŁOSZENIA

 1. 18 grudnia 2017 14:45 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Przetarg nieograniczony Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wisła do ośrodków i szkół w okresie od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2019 r. za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych

  Przetarg nieograniczony Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wisła do ośrodków i szkół w okresie od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2019 r. za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych

  Przetarg nieograniczony poniżej kwot o których mowa w art 11 ust 8 ustawy PZP.

  przeczytaj całość »

 2. 15 grudnia 2017 12:07 | wersja 7 | Ten dokument ma 9 załączników 9

  Przetarg

  Opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych – etap II”

  Opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych – etap II”

  Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach.

  Składanie ofert do dnia 07 grudnia 2017 r. do godz. 13.00,osobiście - na biurze podawczym (w takim przypadku w opisanej kopercie) lub pocztą elektroniczną (oferty@um (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie