Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2016 - OGŁOSZENIA

 1. 9 lutego 2017 12:30 | wersja 10 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w roku 2017

  Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w roku 2017

  Zastosowano procedurę pełną, tj. dla zamówień o szacunkowej wartości powyżej równowartości określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  przeczytaj całość »

 2. 17 stycznia 2017 15:26 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych” II

  Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych” II

  Zamówienie publiczne poniżej kwoty 30.000,00 Euro.

  przeczytaj całość »

 3. 29 grudnia 2016 10:56 | wersja 6 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wisła do ośrodków i szkół w okresie od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 oraz od 1 września 2017 do 31 grudnia 2017 r. za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych

  Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wisła do ośrodków i szkół w okresie od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 oraz od 1 września 2017 do 31 grudnia 2017 r. za wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych

  Przetarg nieograniczony poniżej kwot wynikających z art 11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  przeczytaj całość »

 4. 28 grudnia 2016 14:20 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych”

  Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych”

  Zamówienie publiczne poniżej kwoty 30.000,00 Euro.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie