Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2014 - OGŁOSZENIA

 1. 26 maja 2014 | wersja 5 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III: Przyłącza kanalizacyjne_2”

  „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III: Przyłącza kanalizacyjne_2”


    Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
  Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:


   

  przeczytaj całość »

 2. 19 maja 2014 | wersja 6 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku poprzez remont zniszczonej drogi ul. Rastoki nr drogi 614121S w km 0+130-0+325 i 1+358-1+745

  Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku poprzez remont zniszczonej drogi ul. Rastoki nr drogi 614121S w km 0+130-0+325 i 1+358-1+745


    Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
  Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

  przeczytaj całość »

 3. 15 maja 2014 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Dostawa koszy na śmieci

  Dostawa koszy na śmieci


   

  Do zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych

  (podstawa prawna art. 4, pkt. 8 powołanej wyżej ustawy).


  Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie