Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2014 - OGŁOSZENIA

 1. 3 listopada 2014 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w roku 2015”

  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wisła w roku 2015”


    Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
  Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

   

  przeczytaj całość »

 2. 29 października 2014 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Dostawa posiłków profilaktycznych

  Dostawa posiłków profilaktycznych


   
  Ogłoszenie o konkursie ofert dot. dostawy posiłków profilaktycznych dla pracowników fizycznych Urzędu Miejskiego w Wiśle wraz z wzorem umowy znajduje się w załącznikach poniżej.


  przeczytaj całość »

 3. 24 października 2014 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Zakup żużla wraz z transportem

  Zakup żużla wraz z transportem


   

  Do zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych

  (podstawa prawna art. 4, pkt. 8 powołanej wyżej ustawy).


  Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu (…)

  przeczytaj całość »

 4. 20 października 2014 | wersja 14 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Przetarg

  WYCINKA DRZEW

  WYCINKA DRZEW


   


  Burmistrz Miasta Wisła

  zaprasza

  do złożenia oferty na zadanie:

  WYCINKĘ i PRZYCIĘCIE DRZEW NA NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WISŁA ORAZ W PASIE (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie