Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2011 - OGŁOSZENIA

 1. 20 grudnia 2011 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Dostawa posiłków profilaktycznych

  Dostawa posiłków profilaktycznych


   

  Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie

  przeczytaj całość »

 2. 12 grudnia 2011 | wersja 4 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Aktualizacja audytu energetycznego oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem

  Aktualizacja audytu energetycznego oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem


   

  Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie

  przeczytaj całość »

 3. 7 grudnia 2011 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Wykonanie instalacji odgromowej kominów i skrzynki rozdzielczej w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle

  Wykonanie instalacji odgromowej kominów i skrzynki rozdzielczej w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle


   

  Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie

  przeczytaj całość »

 4. 23 listopada 2011 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego w wysokości 2.000.000,00 PLN przeznaczonego na realizację inwestycji komunalnej

  Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego w wysokości 2.000.000,00 PLN przeznaczonego na realizację inwestycji komunalnej


    Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
  Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

  przeczytaj całość »

 5. 18 listopada 2011 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

  DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ


    Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
  Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie