Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2009 - OGŁOSZENIA

 1. 7 września 2009 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Nadzór inwestorski dla zadania: Budowa stałych stanowisk targowych wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową nawierzchni placu targowego.

  Nadzór inwestorski dla zadania: Budowa stałych stanowisk targowych wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową nawierzchni placu targowego.


    Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym: www.um.wisla.pl/SIWZ/nadzor (…)

  przeczytaj całość »

 2. 7 września 2009 | wersja 6 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych dla zadania: Budowa sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle.

  Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych dla zadania: Budowa sali gimnastycznej i wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle.


   


    Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna: art. 4 pkt 8 powołanej wyżej ustawy)

  Przedmiot zamówienia:

  (…)

  przeczytaj całość »

 3. 4 września 2009 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Dostawa i montaż urządzenia do separacji i płukania piasku w Mijeksiej Oczyszczalni Ścieków w Wiśle Jaworniku

  Dostawa i montaż urządzenia do separacji i płukania piasku w Mijeksiej Oczyszczalni Ścieków w Wiśle Jaworniku


    Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
  Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym:

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie