Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

11 lipca 2014 | wersja 3 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Najnowsza wersja

Dostawa średniego samochodu, ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wisła-Jawornik


  Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym: www.um.wisla.pl/SIWZ/OSP_Jawornik/

Pliki do pobrania

 

11 lipca 2014 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Najnowsza wersja

Dostawa średniego samochodu, ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wisła-Jawornik


  Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym: www.um.wisla.pl/SIWZ/OSP_Jawornik/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie