Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

11 lipca 2014 | wersja 3 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Najnowsza wersja

Dostawa średniego samochodu, ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wisła-Jawornik


  Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym: www.um.wisla.pl/SIWZ/OSP_Jawornik/

Pliki do pobrania

 

9 lipca 2014 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Najnowsza wersja

Dostawa średniego samochodu, ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wisła-Jawornik


  Treść ogłoszeń zawarto w załącznikach.
Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym: www.um.wisla.pl/SIWZ/OSP_Jawornik/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie