Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 lipca 2003 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Drogi publiczne


 

Drogi publiczne


Na terenie naszego miasta znajduje się sieć dróg o różnej kategorii oraz znacznie zróżnicowanym stanie technicznym. Przez nasze miasto przebiegają drogi wojewódzkie, powiatowe wewnątrzmiejskie oraz miejskie.


status dróg

wojewódzkie

administrator

Zarząd Dróg Powiatowych

(na podstawie porozumienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie)

ulice

  • Droga Nr 941 Skoczów–Istebna: ulice Ustrońska, 1-Maja, Towarowa, Kopydło, Głębce

  • Droga Nr 942 Szczyrk–Wisła: ulice Malinka i Wyzwolenia do Oazy

długość

24,5 km

powierzchnia

157 800 m2


status dróg

powiatowe wewnątrzmiejskie

administrator

Miejska Służba Drogowa przy Urzędzie Miejskim w Wiśle

ulice

11-Listopada, Górnośląska, Bukowa, Willowa, Gościejów, Jawornik, Dziechcinka, Turystyczna, Czarne, M. Konopnickiej, Olimpijska, Zameczek i Dworcowa

długość

25,5 km

powierzchnia

143 200 m2


status dróg

miejskie

administrator

Miejska Służba Drogowa przy Urzędzie Miejskim w Wiśle

długość

83 km

powierzchnia

274 000 m2

uwagi

Na naszym terenie znajdują się drogi miejskie które nie są uwzględnione w posiadanych metrykach, szacuje się że jest ich około 30km. Są to odcinki dróg, które powstały wyniku rozbudowy istniejących dróg, względnie nie były uwzględnione w roku 1986-87 w wykazie ulic lokalnych miejskich na terenie miasta Wisły /jako załącznik Nr 6 do uchwały WRN/.


Tabela 1. Opis stanu technicznego dróg miejskich oraz ich własności

Lp

Nazwa drogi

Stan techniczny

/opis potrzeb/

Właściciel

Stan prawny

001

al.. Bursche

modernizacja odc. z płyt drogowych

po zakończeniu budowy, modernizacja odc. o nawierzchni tłuczniowej

odc. nie wydzielone


002

ul. Beskidzka

bieżące utrzymanie

odc. Gminy Wisła, reszta prywatne

Art. 73 ustawy z dn.13.10.19981

003

ul. Brańców

modernizacja górnego odcinka drogi

własność prywatna

pomiary wykonano na odc. 100 mb w 2002 r.

Art. 73 ustawy z dn.

13.10.1998.

004

ul. Brzegowa

modernizacja odc powyżej wiaduktu

remont mostu na potoku - budowa bariery ochronnej

Gmina Wisła


005

ul. Brzozowa

modernizacja nawierzchni asfaltobetonowej, remont odwodnienia, strome podjazdy w dalszym odcinku płyty JOMB

właściciele prywatni

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

006

ul. Boczna

remont nawierzchni , bieżące utrzymanie - modernizacja włączenia do ul. Kolejowej - zmiana profilu

Skarb Państwa, PKP,

dalsze odc. teren prywatny

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

007

ul. Biała Wisełka

stan dobry

Gmina Wisła


008

ul. Bulwar Słoneczny

remont nawierzchni tłuczniowej

Gmina Wisła


009

Os. Bucznik

remont nawierzchni smołowej, budowa odwodnienia

Gmina Wisła,

boczne odcinki tereny prywatne


010

ul. Bielanów

stan dobry

Gmina Wisła


011

os. Borowina

modernizacja nawierzchni

właściciele prywatni,

Skarb Państwa, Lasy Państwowe Wisła


Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

012

os. Bobrów

modernizacja nawierzchni

Skarb Państwa, Lasy Państwowe Wisła

Gmina Wisła

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

013

os. Bajcary

stan dobry - modernizacja końcwego odcinka drogi / po przejęciu ze współwłasności

Gmina Wisła,


014

ul. Cicha

bieżące utrzymanie - bariery ochronne od strony skarpy nad rz. Wisłą

droga nie wydzielona,

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

015

ul. Cieślarów

stan dobry

Gmina Wisła,

dalszy odcinek Skarb Państwa - KWK RYDŁUTOWY

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

016

ul. Cieńków

stan dobry, modernizacja końcowego odcinka

Gmina Wisła , dalsze odc. tereny prywatne

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

017

ul. Cieńkowska

stan dobry, modernizacja nawierzchni asfaltobetonowej , odcinek odkościoła EA
Gmina Wisła, dalsze odc. teren prywatny

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

018

ul. Chałpiańska

bieżące utrzymanie, odnowa nawierzchni asfaltobetonowej

część wł. prywatna - odcinek początkowy dalszy Gmina Wisła

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

019

ul. Chłopska

modernizacja nawierzchni

wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

020

os. Czupel

modernizacja nawierzchni tłuczniowych oraz remonty bieżące

część gmina Wisła i Skarb Państwa

Lasy Państwowe

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

021

ul. Dębowa

stan dobry

gmina Wisła, Skarb Państwa - ODGW


022

ul. Fiedorowska

stan techniczny dobry , modernizacja bocznych odcinków

część gmina Wisła i Skarb Państwa - Lasy Państwowe


023

ul. Gahura

Bieżące utrzymanie

Gmina Wisła


024

ul. Gimnazjalna

Modernizacja nawierzchni z kostki brukowej

Gmina Wisła


025

ul. Głęboka

Bieżące utrzymanie

Wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

026

ul. Gróniczek

Bieżące utrzymanie

Gmina Wisła


027

ul. Na Gróń

Modernizacja nawierzchni smołowej na odcinku od osiedla do nowej nawierzchni

Gmina Wisła część wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

028

os. Przy ul. Głębce

Stan dobry

Gmina Wisła


029

os. Górne Głębce

Modernizacja nawierzchni tłuczniowej budowa odwodnień podłużnych i poprzecznych, bieżące utrzymanie

Gmina Wisła, Skarb Państwa – Lasy Państwowe, wł. prywatna


030

ul. Jasna

Stan dobry

Gmina Wisła


031

os. Jarzębata

Bieżące utrzymanie, modernizacja nawierzchni tłuczniowych i smołowych

Wł. prywatna

Gmina Wisła,

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

032

ul. Jesionowa

Bieżące utrzymanie

Gmina Wisła


033

ul. Jodłowa

Bieżące utrzymanie, poszerzenie, budowa chodnika

Gmina Wisła


034

ul. Jelenia

Modernizacja nawierzchni tłuczniowej

Wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

035

os. Jurzyków

stn techniczny dobry , modernizacja końcowych i bocznych odcinków

Gmina Wisła, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

036

ul. Jałowcowa

Stan dobry, modernizacja dróżki i schodów do ul. Ogródkowej

Gmina Wisła


037

ul. Kadłubowa

Bieżące utrzymanie, modernizacja dalszych odcinków nawierzchni smołowej

Gmina Wisła, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

038

ul. Kamienna

Modernizacja nawierzchni, bieżące utrzymanie

Gmina Wisła, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

039

ul. Kasztanowa

Bieżące utrzymanie

Gmina Wisła, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

040

ul. Kędziorowska

Modernizacja nawierzchni tłuczniowej, bieżące utrzymanie

Gmina Wisła, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

041

ul. Kiczerowska

Modernizacja nawierzchni, - na stromych podjazdach płyty Jomb

Wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

042

ul. Klonowa

Modernizacja nawierzchni

Gmina Wisła


043

os. Kobyla

Modernizacja nawierzchni odcinków dróg bocznych / w kierunku „ Skała i os. Mały Stożek

Gmina Wisła, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

044

os. Kozińce

Modernizacja nawierzchni smołowej, na stromych podjazdach płyty Jomb, bieżące utrzymanie

Gmina Wisła, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

045

ul. Kosarzyska

Dokończenie budowy nawierzchni asfalto-betonowej, bieżące utrzymanie

Wł. prywatna, gmina Wisła

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

046

ul. Pod Kozińce

Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej, bieżące utrzymanie

Skarb Państwa, wł. prywatna, gmina Wisła

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

047

ul. Krótka

Bieżące utrzymanie

Gmina Wisła


048

ul. Kręta

Bieżące utrzymanie, modernizacja nawierzchni tłuczniowej

Gmina Wisła, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

049

ul. Krzywa

Bieżące utrzymanie

Gmina Wisła


050

ul. Kuryatty

Bieżące utrzymanie, modernizacja nawierzchni

Gmina Wisła, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

050

ul. Kwiatowa

Remont drogi powyżej płyty Jomb, bieżące utrzymanie

Wł. prywatna, gmina Wisła

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

051

ul. Leśna

Modernizacja drogi w stronę osiedla oraz do „Gronika”

Wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

052

ul. Lipowa

Modernizacja chodnika, budowa kanalizacji odwadniającej, bieżące utrzymanie

Gmina Wisła


053

ul. Liściasta

Stan dobry

Gmina Wisła


055

ul. Letnia

Modernizacja nawierzchni

Wł. Pryw.

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

056

ul. Łukowa

Bieżące utrzymanie

Gmina Wisła


057

ul. Malinczanów

Stan dobry, górny odcinek – budowa drogi z płyt Jomb

Gmina Wisła


058

os. Mrózków

Modernizacja górnych odcinków – płyty Jomb + nawierzchnia smołowa

Gmina Wisła, Skarb Państwa - Lasy Państwowe


059

ul. Miła

Modernizacja drogi

Gmina Wisła


060

ul. Niedźwiedzia

Stan dobry, budowa dalszego odcinka do ul. Malinka

Gmina Wisła, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

061

ul. J. Niemca

Modernizacja nawierzchni, bieżące utrzymanie

Gmina Wisła, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

062

ul. Nowa

Stan dobry

Gmina Wisła


063

ul. Nowina

Bieżące utrzymanie

Wł. prywatna, gmina Wisła

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

064

oś. Noclegi

Modernizacja nawierzchni tłuczniowej

Wł. prywatna, korona zapory – Skarb Państwa -ODGW


065

ul. Ochorowicza

Modernizacja nawierzchni smołowej, bieżące utrzymanie, budowa drogi przez nowopowstałe osiedle

Gmina Wisła, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

oraz art. 98 ustawy z dnia 13.10.1998

066

ul. Ogródkowa

Stan dobry

Gmina Wisła


067

ul. Prosta

Bieżące utrzymanie

Gmina Wisła


068

ul. Partecznik

Bieżące utrzymanie, modernizacja nawierzchni tłuczniowych, remont barier ochronnych

Gmina Wisła, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

069

ul. Polna

Modernizacja nawierzchni

Gmina Wisła, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

070

ul. Pod Beskidek

Modernizacja nawierzchni

Wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

071

ul. Partyzantów

Stan dobry

Gmina Wisła


072

ul. Połomska

Modernizacja nawierzchni


Skarb Państwa – Lasy Państwowe, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

073

ul. Do Potoku

Modernizacja drogi od DW „Kłos”, budowa odwodnienia

Gmina Wisła – do D.W. „Kłos”, dalszy odcinek - wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

074

ul. B. Prusa

Stan dobry, od przejazdu kolejowego – modernizacja nawierzchni tłuczniowej

Gmina Wisła, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

075

ul. Przemysłowa

Bieżące utrzymanie

Gmina Wisła


076

ul. Przykopa

Bieżące utrzymanie

Gmina Wisła


077

ul. Przylesie

Bieżące utrzymanie

Gmina Wisła


078

ul. Radosna

Bieżące utrzymanie

Gmina Wisła


079

ul. Reymonta

Bieżące utrzymanie, modernizacja tzw.”ronda”

Gmina Wisła, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

080

ul. Rastoki

Odnowa nawierzchni -bieżące utrzymanie, modernizacja bocznych odcinków od ronda

Gmina Wisła, Skarb Państwa – Lasy Państwowe, wł. prywatna


081

Os. Równe

Modernizacja nawierzchni, na stromych podjazdach – płyty Jomb

Skarb Państwa - Lasy Państwowe, wł. prywatna


082

ul. Różana

Modernizacja nawierzchni

Gmina Wisła


083

ul. Siglany

Stan dobry

Gmina Wisła


084

ul. Skalna

Modernizacja nawierzchni

Wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

085

Os. Skolnity

Modernizacja nawierzchni / dywaniki asfaltobetonowe – na odc. płaskich , na stromych podjazdach – płyty Jomb

Gmina Wisła, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

086

ul. Słoneczna

Bieżące utrzymanie

Gmina Wisła, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

087

os. Sadowy

Modernizacja nawierzchni płytami Jomb, bieżące utrzymanie

Gmina Wisła, Skarb Państwa – Lasy Państwowe, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

088

os. Mały Stożek

Modernizacja drogi dojazdowej do osiedla, na stromym podjeździe – płyty Jomb

Skarb Państwa – Lasy Państwowe, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

089

ul. Sosnowa

Bieżące utrzymanie, modernizacja nawierzchni tłuczniowej

Wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998. oraz art. 98 ustawy z dn. 21.08.1997

090

ul. Soszowska

Modernizacja nawierzchni, podjazd od ul. Jawornik – płyty Jomb

Wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

091

ul. Spacerowa

Odnowa nawierzchni

Gmina Wisła


092

ul. Spokojna

Modernizacja odcinka od kaplicy ewang. do przejazdu kolejowego

Gmina Wisła, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

093

ul. Stalmacha

Bieżące utrzymanie

Gmina Wisła


094

ul. Świerkowa

Bieżące utrzymanie

Wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

095

ul. Stellera

Bieżące utrzymanie

Gmina Wisła


096

ul. Na Stoku

Modernizacja nawierzchni

Wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

097

ul. Strażacka

Bieżące utrzymanie

Gmina Wisła


098

ul. Stroma

Bieżące utrzymanie, budowa odwodnienia, modernizacja dolnego odcinka

Gmina Wisła, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

099

ul. Stryczków

Odnowa nawierzchni, bieżące utrzymanie

Wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

100

ul. Sztwiertni

Stan dobry

Gmina Wisła

101

ul. Towarowa

Bieżące utrzymanie, na stromych podjazdach – płyty Jomb, budowa drogi do nowowydzielonych nieruchomości

Gmina Wisła, wł. prywatna

Art. 98 ustawy z dn. 21.08.1997

102

oś. Tokarnia

Bieżące utrzymanie, remont zachowawczy od strony Dopki do P. Drózda

Wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

103

ul. Tartaczna

Stan dobry

Gmina Wisła


104

ul. Torfowa

Stan dobry

Gmina Wisła


105

os. Uścieńków

Bieżące utrzymanie, poszerzenie na stromym zakręcie

Gmina Wisła,

wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

106

ul. Wańkowska

Odbudowa nawierzchni na niektórych odcinkach, na stromych – płyty Jomb

Wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

107

ul. Wiosenna

Stan dobry

Gmina Wisła


108

os. Wróblonki

Modernizacja drogi („Milkowska” i do „Żłabiny”) – z płyt JOMB , bieżące utrzymanie

Wł. prywatna, Skarb Państwa - Lasy Państwowe

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

109

ul. Wodna

Modernizacja odcinka z płyt drogowych

Gmina Wisła


110

ul. Wspólna

Modernizacja nawierzchni, remont mostu

Gmina Wisła,

wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

111

ul. Wypoczynkowa

Modernizacja od DW „Beskidy”, bieżące utrzymanie

Gmina Wisła,

wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

112

ul. Sportowa

Modernizacja nawierzchni z kostki drogowej , budowa przepustu na wysokości rozjazdu do „ Drewutni „

Gmina Wisła


113

os. Zdejszy

Modernizacja nawierzchni asfaltobetonowej

Gmina Wisła,

wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

114

ul. Żwirowa

Bieżące utrzymanie

Gmina Wisła,

wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998.

115

ul. Zielona

Bieżące utrzymanie

Gmina Wisła, wł. prywatna

Art. 73 ustawy z dn 13.10.1998


Stan techniczny dróg miejskich jest zróżnicowany – szacuje się, że ok. 15 % dróg posiada nawierzchnię o stanie dobrym i nie wymaga przeprowadzenia modernizacji w najbliższym czasie (17 km długości).

1 Dz.U.1998.133.872 – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:

  1. „ Nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem
  2.  Odszkodowania, o których mowa w ust. 1, wypłaca: gmina w odniesieniu do dróg będących w dniu 31 grudnia 1998r drogami gminnymi (...)”

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie