Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 lipca 2003 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Budynki komunalne


   

BUDYNKI KOMUNALNE

  1. Budynki mieszkalne

   Na zasoby mieszkaniowe gminy Wisła administrowane przez Gospodarstwo Pomocnicze składa się 95 mieszkań komunalnych usytuowanych w 16 domach wielorodzinnych stanowiące własność gminy. (zamieszkiwanych przez 253 lokatorów)
   Na jeden budynek przypada średnio 5,9 mieszkania.

 • Budynek położony przy Pl.Hoffa 4 w Wiśle
  Budynek murowany, kryty papą, dwuklatkowy, wybudowany w latach 50-tych, podpiwniczony. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną – ścieki odprowadzane do kolektora sanitarnego, gazową, centralnego ogrzewania.
  Składa się z 18 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 878,88m2 zamieszkiwanych przez 40 osób.

 • Budynek położony przy ul. Reymonta 2b w Wiśle
  Najnowszy budynek administrowany przez GP, rok budowy 1987.
  Obiekt murowany, 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, dach kryty blachą. Wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania.
  Składa się z 11 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 653,47m2 zamieszkałych przez 47 osób.

 • Budynek położony przy ul. 1 Maja 19 w Wiśle
  Budynek przejęty do administrowania w listopadzie 1997 roku.
  Budynek murowany, podpiwniczony, dwupiętrowy, kryty blachą, wybudowany w latach 20 – tych.
  Wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.
  Nieczystości płynne odprowadzane do kolektora sanitarnego.
  Składa się z 9 mieszkań wymienionych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 358,13m2 zamieszkałych przez 26 osób.

 • Budynek położony przy ul. Gimnazjalnej 9 w Wiśle
  Budynek przyjęty do administrowania w 1995 roku. Poprzedni administrator – MZEAS w Wiśle.
  Budynek wybudowany w latach 30 – tych, murowany, kryty blachą.
  Budynek wyposażony w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, gazową, wodną, kanalizacyjną, nieczystości płynne odprowadzane są do kolektora sanitarnego.
  Budynek składa się z 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 251m2 zamieszkanych przez 14 lokatorów.

 • Budynek położony przy ul. Kopydło 99 i 101 w Wiśle
  Oba budynki wyposażone w instalację elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, nieczystości płynne odprowadzane do kolektora sanitarnego. Brak centralnego ogrzewania budynku, 10 mieszkań posiada etażowe ogrzewanie, 2 mieszkania piece węglowe. Instalacja wodociągowa lokalna. Budynki składają się z 12 lokali mieszkalnych (każdy po 6 lokali) o łącznej powierzchni użytkowej 268,02m2 każdy, zamieszkałych przez 25 lokatorów.

 • Budynek położony przy ul. J. Niemca 4 w Wiśle
  Budynek przejęty do administrowania od stycznia 1996 roku. Poprzedni administrator – MZEAS w Wiśle.
  Wybudowany w latach 30-tych, podpiwniczony, murowany, kryty blachą. Budynek posiada instalację elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ścieki odprowadzane do kolektora sanitarnego.
  Lokale mieszkalne wyposażone liczniki zużycia zimnej wody. Składa się z 7 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 328,3m2 zamieszkałych przez 22 osoby.

 • Budynek położony przy ul. Jawornik 56 w Wiśle
  Budynek przejęty do administrowania w styczniu 1996 roku. Poprzedni administrator MZEAS w Wiśle. Wybudowany w latach 70 – tych, podpiwniczony, murowany. Posiada instalację elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Nieczystości płynne odprowadzane do kolektora sanitarnego.
  Budynek składa się z 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 309m2 zamieszkałych przez 21 osób.
  Lokale wyposażone są w liczniki zużycia zimnej wody.

 • Budynek położony przy ul. Kasztanowej 12 w Wiśle.
  Budynek przedwojenny, murowany, kryty blachą, posiada instalacją elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Instalacja wodna – lokalna, nieczystości płynne odprowadzane do szamba. Budynek nie posiada instalacji gazowej i centralnego ogrzewania. Mieszkania ogrzewane piecami węglowymi. Składa się z 4 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 178,36m2 zamieszkałych przez 9 osób.

 • Budynek położony przy ul. Ochorowicza 6 w Wiśle
  Budynek ujęty w ewidencji zabytków i objęty ochroną konserwatorską. Budynek drewniany, kryty papą, posiada instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Nieczystości płynne odprowadzane są do kolektora sanitarnego. Nie posiada instalacji gazowej i centralnego ogrzewania.
  Budynek składa się z 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 156,45m2 zamieszkałych przez 9 osób.

 • Budynek położony przy ul. Głębce 9 w Wiśle
  Obiekt przejęty do administrowania w wrześniu 1995 roku. Poprzedni administrator Zarząd Okręgu Funduszu Wczasów Pracowniczych – Bielsko – Biała.
  Budynek drewniano-murowany, kryty blachą, posiada instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną nie posiada centralnego ogrzewania. Lokale posiadają liczniki zużycia zimnej wody. Składa się z 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 114,2m2 zamieszkałych przez 8 osób.

 • Budynek położony przy ul. 11 Listopada 4 w Wiśle.
  Budynek przejęty do administrowania w 1998 roku. Budynek murowany, kryty papą, wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową. Nie posiada centralnego ogrzewania. Składa się z 2 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 73,33m2 zamieszkałych przez 3 lokatorów.

 • Budynek położony przy ul. Kuryatty 16 w Wiśle.
  Budynek stanowi współwłasność w ¾ Gminy Wisła i ¼ osoby prywatnej.
  Budynek murowany, kryty blachą, posiadający instalację elektryczną, gazową, wodną i kanalizacyjną. Nie posiada centralnego ogrzewania. Nieczystości płynne odprowadzane są do szamba. Gmina użytkuje 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 161,35 m2. Obecnie są zamieszkałe 2 lokale.

 • Budynek położony przy ul. Ochorowicza 29 w Wiśle
  Budynek składa się z 1 lokalu mieszkalnego o pow. 69,57 m2 i 1 lokalu użytkowego. Budynek murowany, kryty blachą, wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Nieczystości płynnej odprowadzane do szamba.

 • Budynek położony przy ul. Malinka 51 w Wiśle
  Budynek przejęty do administrowania w październiku 2000 roku. Budynek murowany, kryty papą, wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie. Nieczystości płynne odprowadzane do kolektora miejskiego.
  Składa się z 5 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 207,60 zamieszkałych przez 15 lokatorów.
  Część budynku (pomieszczenia po byłym przedszkolu) zostały zaadaptowane na świetlicę terapeutyczną.

 • Budynek przy ul. Czarne 8 w Wiśle
  Budynek po dawnym przedszkolu w Wiśle Czarne przeznaczony na lokale mieszkalne.
  Po kapitalnym remoncie w budynku będzie 6 nowych mieszkań komunalnych.
  Obecnie rozstrzygnięto przetarg na kapitalny remont budynku. Oddanie do użytku i pierwsze zasiedlenia planowane jesienią 2003 roku.

 • Budynek przy ul. Wyzwolenia 80 w Wiśle „Irka”
  Budynek stanowi współwłasność w ½ części gminy Wisła i pp Salinger. Zameldowanych 20 osób na pobyt stały. Na wniosek Urzędu zlecono opracowanie operatu szacunkowego powyższej nieruchomości oraz podjęto działania mające na celu zniesienie współwłasności.
  Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych ogółem wynosi: 4.290,88 m2 w tym mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie - 3.183 m2, instalację gazową - 3.702,73 m2.
  Wszystkie lokale wyposażone są w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną.


  1. Lokale socjalne

   Z istniejących zasobów mieszkaniowych lokale o najniższym standardzie, w przypadku ich zwalniania przez dotychczasowych lokatorów, będą przeznaczane na lokale socjalne.
   Przewiduje się przekształcenie mieszkań na lokale socjalne w budynku przy ul. Głębce 9.Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie