Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 stycznia 2019 08:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej oraz usługę wodną, tj. odprowadzenie do potoku Pinkasówka wód opadowych lub roztopowych poprzez projektowany wylot w Wiśle

Zawiadomienie nr GL.ZUZ.2.421.734.2018.MR/753 znajduje się w załączeniu poniżej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie