Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 czerwca 2019 10:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wisła z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób na rok 2019

Zarządzenie znajduje się w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie