Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 lutego 2019 13:49 | wersja 4 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wisły w sprawie powołania członków Rady Sportu w Wiśle

Zarządzenie nr Or.0050.27.2019 Burmistrza Miasta Wisły z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie: powołania członków Rady Sportu w Wiśle

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o sporcie z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263), art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. (Dz.U. 2018 poz. 994) oraz Zarządzenia nr Or.0050.13.2019 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0152-138/2010 Burmistrza Miasta Wisła z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie powołania Rady Sportu w Wiśle, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania

zarządzam co następuje:

§1

W związku z upływem kadencji powołuję Radę Sportu w następującym składzie:

Jarosław Sobczyk - Gminny Koordynator Sportu

Janusz Podżorski - Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Tadeusz Papierzyński - Przedstawiciel Burmistrza Miasta Wisły

Zbigniew Wuwer - Prezes Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego

Magdalena Pilch - Prezes Integracyjnego Stowarzyszenia Wiślańska Jedynka

Jakub Matuszny - Sekretarz Uczniowskiego Klubu Sportowego Centrum

Paweł Juchniewicz - Menedżer Uczniowskiego Klubu Sportowego Wisła „Wiślańskie Orły”

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Tomasz Bujok - Burmistrz Miasta Wisła

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie