Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 grudnia 2015 07:09 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Zapytanie ofertowe nr 2 na „Wykonywanie usług w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych na terenie Miasta Wisły w 2016 roku_zapytanie nr 2”

Zamówienie publiczne poniżej 30 tyś euro.

Burmistrz Miasta Wisły zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:


„Wykonywanie usług w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych na terenie Miasta Wisły w 2016 roku_zapytanie nr 2”


Prosimy o złożenie oferty do dnia 22 grudnia 2015 roku, do godz. 12:00,osobiście (biuro podawcze Urzędu Miejskiego, w takim przypadku oferta powinna być w opisanej kopercie) lub pocztą elektroniczną (oferty@um.wisla.pl).Dodatkowych informacji udzielaj pracownik Urzędu Miejskiego: Janusz Pezda (tel. 33/857-88-50).


Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

Szczegóły zapytania w załącznikach poniżej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie