Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 grudnia 2018 07:53 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Zapytanie ofertowe na „Wykonywanie usług w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych na terenie Miasta Wisły w 2019 roku”.

Zapytanie ofertowe poniżej kwoty 30 tys. euro

Szczegóły zamówienia znajdują się w załączniku

Składanie ofert do dnia 10 grudnia 2018 roku, do godz. 15:00,osobiście (biuro podawcze Urzędu Miejskiego, w takim przypadku oferta powinna być w opisanej kopercie) lub pocztą elektroniczną (przetargi@um.wisla.pl). Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego: Janusz Pezda (tel. 33/857-88-50).

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie