Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 grudnia 2016 07:40 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Zapytanie ofertowe na Wykonywanie usług w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych na terenie Miasta Wisły w 2017 roku.

Zapytanie ofertowe poniżej kwoty 30 tyś. euro.

Treść w załącznikach poniżej

Prosimy o złożenie oferty do dnia 13 grudnia 2016 roku, do godz. 12:00,osobiście (biuro podawcze Urzędu Miejskiego, w takim przypadku oferta powinna być w opisanej kopercie) lub pocztą elektroniczną (oferty@um.wisla.pl).Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego: Janusz Pezda (tel. 33/857-88-50).

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie