Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 grudnia 2015 07:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zapytanie ofertowe na „Wykonywanie usług w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych na terenie Miasta Wisły w 2016 roku”

Zamówienie publiczne poniżej 30 tyś euro.

Burmistrz Miasta Wisły zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:


„Wykonywanie usług w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych na terenie Miasta Wisły w 2016 roku”


Prosimy o złożenie oferty do dnia 14 grudnia 2015 roku, do godz. 12:00,osobiście (biuro podawcze Urzędu Miejskiego, w takim przypadku oferta powinna być w opisanej kopercie) lub pocztą elektroniczną (oferty@um.wisla.pl).Dodatkowych informacji udzielaj pracownik Urzędu Miejskiego: Janusz Pezda (tel. 33/857-88-50).


Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

Szczegóły zapytania w złącznikach poniżej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie