Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 października 2015 11:03 | wersja 5 | Ten dokument ma 8 załączników 8

Zapytanie ofertowe na realizację zadań pn. „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Wisła do roku 2025” ​​oraz „Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Wisła”

Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach.

W dniu 23 września 2015 r. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów zapytania ofertowego, celem poszerzenia kręgu potencjalnych oferentów. Zmiany oznaczono w kolorze czerwonym (plik zapytanie_ofertowe_modyfikacja.pdf).

W dniu 25 września 2015 r. Zamawiający dokonał kolejnej modyfikacji zapisów zapytania ofertowego, wydłużając termin realizacji zadania. Zmiany oznaczono w kolorze czerwonym (pliki zapytanie_ofertowe_modyfikacja2.pdf, projekt_umowy_modyfikacja.pdf).


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie