Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 grudnia 2015 12:19 | wersja 6 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Zapytanie ofertowe na „Opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Wiśle”

Zapytanie ofertowe poniżej kwoty 30.000 euro.


Burmistrz Miasta Wisła zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:


Opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Wiśle”


Prosimy o złożenie oferty do dnia 30 listopada 2015 r., do godz. 15:00 osobiście - na biurze podawczym (w takim przypadku w opisanej kopercie) lub pocztą elektroniczną (oferty@um.wisla.pl). Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego: Ewa Pik (tel. 33/857-88-50).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewybrania żadnej oferty.

Szczegóły zapytania w złącznikach poniżej.


UWAGA!!!!

W związku z zapytaniami do postępowania na „Opracowanie i przebudowę oczyszczalni ścieków w Wiśle” nr RGŚ.7011.30.2015 Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 2 grudnia 2015r. do godz.15.00.

Zamawiający w dniu 1 grudnia 2015r. odpowie na zadane pytania i dokona ewentualnych modyfikacji (zakładana godzina umieszczenia odpowiedzi do godz. 15.30.)

W załączeniu odpowiedzi wraz z informacją o modyfikacji najważniejszych postanowień projektu umowy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie