Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 grudnia 2015 13:01 | wersja 2 | Ten dokument ma 8 załączników 8

Zapytanie ofertowe na Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i STWiORB dla następujących zadań: 1) Rewitalizacja terenu zielonego obok budynku Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, położonego pomiędzy ulicą Kolejową , Prusa i 1 Maja, 2) Rewitalizacja oczka wodnego na terenie rekreacyjnym „Janidło” w Wiśle wraz z przyległym otoczeniem, 3) Rewitalizacja terenu zielonego za Karczmą Beskidzką, przy ul. Wyzwolenia w Wiśle

Zamówienie publiczne poniżej 30.000,00 euro

Burmistrz Miasta Wisła zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i STWiORB dla zadań:

1)Rewitalizacja terenu zielonego obok budynku Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, położonego pomiędzy ulicą Kolejową , Prusa i 1 Maja,

2)Rewitalizacja oczka wodnego na terenie rekreacyjnym „Jonidło” w Wiśle wraz z przyległym otoczeniem,

3)Rewitalizacja terenu zielonego za Karczmą Beskidzką, przy ul. Wyzwolenia w Wiśle.


Prosimy o złożenie oferty do dnia 14 grudnia 2015r., do godz. 14:00 osobiście - na biurze podawczym (w takim przypadku w opisanej kopercie) lub pocztą elektroniczną (oferty@um.wisla.pl). Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego: Ewa Ples, Anna Bujok (tel. 33/857-88-50).


Pozostałe informacje w załącznikach poniżej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie