Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 grudnia 2015 10:12 | wersja 4 | Ten dokument ma 7 załączników 7

Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i STWiORB dla zadania „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wiśle z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”

Zamówienie publiczne poniżej 30 tysięcy euro.

Burmistrz Miasta Wisła zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i STWiORB dla zadania „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wiśle z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 9 grudnia 2015r., do godz. 15:00 osobiście - na biurze podawczym (w takim przypadku w opisanej kopercie) lub pocztą elektroniczną (oferty@um.wisla.pl). Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego: Ewa Ples, Anna Bujok (tel. 33/857-88-50).


Szczegółowa treść zapytania ofertowego znajduje się w załącznikach poniżej.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie