Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 października 2015 11:33 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i STWiORB dla zadania „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Wiśle z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”

Postępowanie poniżej progu 30.000,00 EURO

Szczegóły zapytania oraz projekt umowy znajdują się w załącznikach.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie