Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 stycznia 2016 15:15 | wersja 7 | Ten dokument ma 11 załączników 11

Zapytanie ofertowe II na Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i STWiORB dla następujących zadań: 1) Rewitalizacja terenu zielonego obok budynku Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, położonego pomiędzy ulicą Kolejową , Prusa i 1 Maja, 2) Rewitalizacja oczka wodnego na terenie rekreacyjnym „Jonidło” w Wiśle wraz z przyległym otoczeniem, 3) Rewitalizacja terenu zielonego za Karczmą Beskidzką, przy ul. Wyzwolenia w Wiśle

Zamówienie publiczne poniżej 30.000,00 euro

Burmistrz Miasta Wisła zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i STWiORB dla zadań:

1)Rewitalizacja terenu zielonego obok budynku Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, położonego pomiędzy ulicą Kolejową , Prusa i 1 Maja,

2)Rewitalizacja oczka wodnego na terenie rekreacyjnym „Jonidło” w Wiśle wraz z przyległym otoczeniem,

3)Rewitalizacja terenu zielonego za Karczmą Beskidzką, przy ul. Wyzwolenia w Wiśle.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 24 grudnia 2015r., do godz. 12:00 osobiście lub pocztą do siedziby Urzędu Miejskiego w Wiśle Pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła - biuro podawcze pokój nr 1 (decyduje data i godzina wpływu) lub pocztą elektroniczną (skan podpisanej oferty) na adres e-mailowy - oferty@um.wisla.pl. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego: Ewa Ples, Anna Bujok (tel. 33/857-88-50).

Pozostałe informacje w załącznikach poniżej.

W dniu 18 grudnia br Zamawiający zamieścił zapytania wraz z odpowiedziami, które wpłynęły do Zamawiającego 17 grudnia br. Została również zamieszczona treść najważniejszych postanowień projektu umowy po modyfikacji.


W pliku "zestawienie ofert" w ofercie nr 1 wskazano błędny kod pocztowy. Prawidłowy to 45-304.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie