Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 kwietnia 2019 15:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zapytanie ofertowe dotyczące ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Wisła

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego

Termin składania ofert: 24 kwietnia 2019 roku godz. 10.00
Otwarcie ofert: 24 kwietnia 2019 roku godz. 10.15.

Wersja elektroniczna specyfikacji istotnych warunków zamówienia do czasu upływu terminu składania ofert została zamieszczona pod adresem internetowym: www.um.wisla.pl/SIWZ/2019ubezpieczenie.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie