Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 listopada 2016 07:37 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Ulgi w podatku od nieruchomości

1) zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
2) zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną

1) Zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną

Podstawą udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości jest Uchwała Nr XII/158/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Wisła, udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną.
Przewiduje ona zwolnienie do 10 lat na nowowybudowane budynki lub budowle wskazane w §8 uchwały, m.in. baseny, koleje linowe gondolowe, tory saneczkowe, lodowiska.

2) Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną

Podstawą udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości jest Uchwała Nr XXIII/298/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2016 r.w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Gminie Wisła stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.
Przewiduje ona zwolnienie do 5 lat na nowowybudowane (zmodernziowane) budynki przeznaczone na działalność gospodarczą w zakresie m.in. oprogramowania i doradztwa w zakresie informatyki, badań naukowych i prac rozwojowych.

Pliki do pobrania

  • Uchwała Nr XII/158/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Wisła, udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 2 grudnia 2015 r. pod pozycją 6172 2016_zwolnienie_sport_i_rekreacja.pdf 848 kB

    Uchwała Nr XII/158/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Wisła, udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 2 grudnia 2015 r. pod pozycją 6172

  • Uchwała nr XXIII/298/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Gminie Wisła stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną 2017_zwolnienie_regionalna_pomoc_inwestycyjna.pdf 717 kB

    Uchwała nr XXIII/298/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Gminie Wisła stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie