Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 lipca 2017 14:28 | wersja 3 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Ulgi w podatku od nieruchomości

1) zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
2) zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną
3) zwolnienie z podatku od nieruchomości dla ogólnodostępnych budowli niedotyczących działalności związanej z zakwaterowaniem

1) Zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną

Podstawą udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości jest Uchwała Nr XII/158/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Wisła, udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 roku, z tym że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany.
Przewiduje ona zwolnienie do 10 lat na nowowybudowane budynki lub budowle wskazane w §8 uchwały, m.in. baseny, koleje linowe gondolowe, tory saneczkowe, lodowiska.

2) Zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną

Podstawą udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości jest Uchwała Nr XXIII/298/2016Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2016 r.w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Gminie Wisła stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 roku, z tym że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany.
Przewiduje ona zwolnienie do 5 lat na nowowybudowane (zmodernizowane) budynki przeznaczone na działalność gospodarczą w zakresie m.in. oprogramowania i doradztwa w zakresie informatyki, badań naukowych i prac rozwojowych.


3) Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla ogólnodostępnych budowli niedotyczących działalności związanej z zakwaterowaniem

Podstawą udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości jest §1 ust. 1 pkt 6 Uchwały Nr XLII/647/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2014 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Przewiduje ona zwolnienie budowli, które stały się po raz pierwszy przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 roku, i jednocześnie są obiektem ogólnodostępnym oraz nie dotyczą działalności związanej z zakwaterowaniem, o której mowa w dziale 55 „Polskiej Klasyfikacji Działalności”.

Pliki do pobrania

  • Uchwała Nr XII/158/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Wisła, udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 2 grudnia 2015 r. pod pozycją 6172 2016_zwolnienie_sport_i_rekreacja.pdf 848 kB

    Uchwała Nr XII/158/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Wisła, udzielane jako inwestycyjna pomoc publiczna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 2 grudnia 2015 r. pod pozycją 6172

  • Uchwała nr XXIII/298/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Gminie Wisła stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną 2017_zwolnienie_regionalna_pomoc_inwestycyjna.pdf 717 kB

    Uchwała nr XXIII/298/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Gminie Wisła stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie