Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 stycznia 2018 07:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 8 załączników 8

Udzielanie dotacji z budżetu Gminy Wisła w roku 2018

Wykaz uchwał Rady Miasta Wisła stanowiących podstawę do aplikowania o dotacje z budżetu Gminy Wisła na rok 2018.

1) Uchwała Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

2) Uchwała Nr XXXIV/456/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

3) Uchwała nr XXXIII/440/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 3 października 2017 roku pod pozycją 5191

4) Uchwała nr XXIII/300/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Gminy Wisła

5) Uchwała Nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła

6) Uchwała nr XXXVI/488/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła

7) Uchwała nr XLII/659/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap IV”

8) Uchwała nr XXVII/359/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy Wisła zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wisła przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w roku 2017


Z budżetu Gminy Wisła są udzielane również dotacje na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności dla instytucji kultury na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) oraz innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm).

Wykaz udzielanych dotacji stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2018.

Pliki do pobrania

 • Uchwała Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 9 stycznia 2018 roku pod pozycją 226 2018_dotacje_ustawa_o_sporcie.pdf 317 kB

  Uchwała Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 9 stycznia 2018 roku pod pozycją 226

 • Uchwała Nr XXXIV/456/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” 2018_dotacje_ustawa_pozytek.pdf 246 kB

  Uchwała Nr XXXIV/456/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

 • Uchwała nr XXXIII/440/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 3 października 2017 roku pod pozycją 5191 2018_dotacje_przedszkola.pdf 324 kB

  Uchwała nr XXXIII/440/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 3 października 2017 roku pod pozycją 5191

 • Uchwała Nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 7 stycznia 2016 roku pod pozycją 90 2018_dotacje_ochrona_srodowiska.pdf 338 kB

  Uchwała Nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 7 stycznia 2016 roku pod pozycją 90

 • Uchwała nr XXXVI/488/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 3 stycznia 2018 roku pod pozycją 43 2018_dotacje_piece.pdf 237 kB

  Uchwała nr XXXVI/488/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 3 stycznia 2018 roku pod pozycją 43

 • Uchwała nr XXIII/300/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Gminy Wisła - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 2 listopada 2016 roku pod pozycją 5458 2018_dotacje_zlobki.pdf 213 kB

  Uchwała nr XXIII/300/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Gminy Wisła - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 2 listopada 2016 roku pod pozycją 5458

 • Uchwała nr XLII/659/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap IV” - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 12 listopada 2014 roku pod pozycją 5720 2018_dotacje_kanalizacja.pdf 215 kB

  Uchwała nr XLII/659/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap IV” - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 12 listopada 2014 roku pod pozycją 5720

 • Uchwała nr XXVII/359/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy Wisła zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wisła przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w roku 2017 - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 27 lutego 2017 roku pod pozycją 1239 2018_dotacje_azbest.pdf 219 kB

  Uchwała nr XXVII/359/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu gminy Wisła zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wisła przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w roku 2017 - publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 27 lutego 2017 roku pod pozycją 1239

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie