Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2016 11:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Najnowsza wersja

Udzielanie dotacji z budżetu Gminy Wisła w roku 2016

Wykaz uchwał Rady Miasta Wisła stanowiących podstawę do aplikowania o dotacje z budżetu Gminy Wisła na rok 2016.

1) uchwała Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

2) uchwała Nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła

3) uchwała nr XII/153/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.[nieważność uchwały stwierdzona Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr NPII.4131.1.559.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 31 grudnia 2015 r.]

4) uchwała Nr XII/154/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania


Z budżetu Gminy Wisła są udzielane również dotacje na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności dla instytucji kultury na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 1515 z późn. zm).

Pliki do pobrania

  • Uchwała Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 6 lutego 2015 roku pod pozycją 629 2015_dotacje_ustawa_o_sporcie.pdf 360 kB

    Uchwała Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 6 lutego 2015 roku pod pozycją 629

  • Uchwała Nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 7 stycznia 2016 roku pod pozycją 629 2016_dotacje_ochrona_srodowiska.pdf 338 kB

    Uchwała Nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 7 stycznia 2016 roku pod pozycją 629

  • Uchwała Nr XII/154/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania - tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 2 grudnia 2015 roku pod pozycją 6169 2016_dotacja_przedszkola.pdf 371 kB

    Uchwała Nr XII/154/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania - tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 2 grudnia 2015 roku pod pozycją 6169

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie