Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 lutego 2015 13:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Udzielanie dotacji z budżetu Gminy Wisła w roku 2015

Wykaz uchwał Rady Miasta Wisła stanowiących podstawę do aplikowania o dotacje z budżetu Gminy Wisła na rok 2015.

1) uchwała Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

2) uchwała Nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła

3) uchwała Nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisła z 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

4) uchwała Nr XLII/656/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

5) uchwała Nr XXXV/545/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Pliki do pobrania

 • Uchwała Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 6 lutego 2015 r. pod pozycją 629 2015_dotacje_ustawa_o_sporcie.pdf 360 kB

  Uchwała Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 6 lutego 2015 r. pod pozycją 629

 • uchwała Nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 6 lutego 2015 r. pod pozycją 630 2015_dotacje_prawo_ochrony_srodowiska.pdf 341 kB

  uchwała Nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 6 lutego 2015 r. pod pozycją 630

 • Uchwała Nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisła z 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 6 lutego 2015 r. pod pozycją 631 2015_dotacje_etapIII_prawo_ochrony_srodowiska.pdf 335 kB

  Uchwała Nr VIII/103/2011 Rady Miasta Wisła z 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych w wyniku inwestycji prowadzonych przez Gminę Wisła w ramach projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 6 lutego 2015 r. pod pozycją 631

 • Uchwała Nr XLII/656/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 2015_dotacje_ustawa_o_pozytku_publicznym.pdf 229 kB

  Uchwała Nr XLII/656/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 • Uchwała Nr XXXV/545/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 5 marca 2014 r. pod pozycją 1290 2015_dotacje_ustawa_o_systemie_oswiaty.pdf 235 kB

  Uchwała Nr XXXV/545/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 5 marca 2014 r. pod pozycją 1290

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Wisła

Logowanie